Visibilitzar les entitats de dones

Segons la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) l’any 2015 es va presentar un estudi sobre “Indicadors de Gènere per a Mitjans de comunicació”, on s’assenyalava que les dones ocupen menys del 30 per cent dels càrrecs directius en els mitjans de comunicació al món, i el 76 per cent de les persones que es veuen, llegeixen o escolten en els mitjans són homes.

Aquestes xifres, a nivell mundial, no són gaire diferents de les que obtenim a casa nostra. En estudis realitzats hem comprovat, per exemple, que la representació femenina en els mitjans només era del 28%.  Potser un greu exemple hagi estat la nul·la visibilitat que van tenir les Jornades Feministes que es van organitzar el juny de 2016, on van participar 3000 dones i on no va haver-hi cap ressò mediàtic. Invertir aquesta situació i donar una major i millor visibilitat de les dones en totes les seves facetes, és una de les prioritats de la nostra entitat, així com del present projecte.

En l’imaginari col·lectiu perviu la idea que els mitjans de comunicació reflecteixen la societat, quan en realitat moltes vegades la distorsionen, doncs, les dones tenen avui en dia una importància i una presència en el món molt més important que la que es percep mitjançant els media. Cal recordar, tal com feia el document de la UNESCO, que els mitjans de comunicació tradicionals i les noves tecnologies són part de la societat i són transmissors de cultura i motors de cultures globalitzadores. Per tant, mentre existeixi la desigualtat en les estructures socials i mentals de les persones, els mitjans tindran l’oportunitat de propagar-los i perpetuar-los o bé de millorar aquesta situació.

La Xarxa Europea de Dones Periodistes és una entitat que treballa a favor de l’exercici d’una comunicació inclusiva i amb visió de gènere. Les seves associades són dones professionals del periodisme i totes les activitats que realitzen són especialment curoses per traslladar aquesta visió als mitjans de comunicació i a la societat en general. Per això apostem per un projecte que vol visibilitzar i reconèixer el treball que fan les dones.