Guia dels mitjans locals de Barcelona

Sosi

PREMSA OFFLINE

  • IDIOMES: -
  • ÀREA DE DIFUSIÓ: -
  • TIRADA: 500 exemplars
  • PERIODICITAT: 3-4 a l'any
  • FORMAT: Dina4
  • EXTENSIÓ DE LA PUBLICACIÓ: 16 pàgines
  • ADSCRIT A UNA XARXA DE MITJANS? -
Districte

adreça

-

telèfon

-

web

-

ESTRUCTURA

Direcció: -
Cap de redacció: -
Plantilla: -
Núm col·laboradors: -
Remunerats: -

EMPRESA

Propietat: -
Titularitat: -
Plantilla: -
Editora: -
Any de fundació: -

FONTS DE FINANÇAMENT

  • Aportacions / subvencions
  • Percentatge quota socis assoc. de veïns

OBSERVACIONS

Altres mitjans similars

cerca per...