DiversDoc

Documents de Diverscat

En aquesta secció trobareu els materials de referència relacionats amb la diversitat cultural i la migració.

Guies i llibres d'estil

Recomanacions sobre com tractar la diversitat cultural i evitar estigmes

Dossiers i anàlisi

Estudis i treballs en profunditat sobre temes concrets

Lleis i Plans estratègics

Lleis i normatives sobre la diversitat

Tots els documents que podeu consultar a continuació són de caràcter públic i no vulneren els drets d’autor.
DIVERSCAT selecciona, filtra i sistematitza els arxius i els documents PDF disponibles.