Procés migratori, diversitat sociocultural i impacte sobre la salut mental

El fenomen migratori està vinculat a l’evolució humana, però actualment és el resultat de la gran fossa que separa els països pobres dels països rics. Emigrar és una necessitat i un acte que afecta profundament l’individu, la família, l’entorn i les societats emissora i receptora. Un acte que sovint és viscut com un problema i no com una solució a necessitats socials i econòmiques, cosa que pot generar situacions de tensió que dificultin l’adaptació, la convivència i el diàleg intercultural. Cal tenir present que la immigració és una oportunitat per l’intercanvi de valors culturals i el coneixement d’altres costums, i perquè fa possible el coneixement recíproc i facilita l’acceptació i el respecte a la diferència i la diversitat.

>> Procés migratori, diversitat sociocultural i impacte sobre la salut mental