Mediane. Mitjans a Europa per una diversitat inclusiva

Mediane. Mitjans a Europa per una diversitat inclusiva. Consell d’Europa

Marc europeu comú de referència per a idiomes: aprenentatge, docència, avaluació.

>> Descarregueu-vos el document