Manual d’estil sobre minories ètniques del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Aquest Manual d’estil té la finalitat de contribuir a una societat més oberta i solidària. És una eina de treball oberta
a noves aportacions i el seu èxit depèn de l’actitud decidida dels professionals de la comunicació contra les actituds
racistes i xenòfobes.

>> Descarregueu-vos el document