Llibre blanc de l’Audiovisual de Catalunya

Llibre blanc CACEl llibre blanc, a més de fer una radiografia del sector audiovisual, analitza i tracta els reptes de futur del sector, com ara garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans públics, consolidar i fer competitius els prestadors privats, plantejar escenaris de futur per als mitjans locals o enfortir les indústries culturals audiovisuals catalanes. Així mateix, proposa un pla estratègic orientat a afavorir un desenvolupament equilibrat del sistema audiovisual català de comunicació durant els propers anys.

>> Llibre blanc de l’Audiovisual de Catalunya – CAC