(In)Visibles: Informe 2018 sobre l’estat del racisme a Catalunya

Aquest document busca fer una anàlisi sobre les manifestacions del racisme a Catalunya, denunciar-les i fer propostes per a la seva prevenció i eliminació. L’apartat central de l’informe està dedicat a les Identificacions Policials basades en el perfil ètnic. I com és habitual, la part final de l’informe recull els casos d’odi i racisme atesos al Servei d’Atenció i Denúncia per a Víctimes de Racisme (SAiD).
Cada any continuem condemnant i denunciant que la lluita contra el racisme no és un tema prioritari a l’agenda pública i que des de les institucions no es contempla el racisme que exerceixen.