Informe MacBride

L’Informe MacBride, amb el lema “Veus múltiples, un sol món”, és un document de caràcter polític i intel·lectual impulsat per la Unesco. Es va publicar el 1980 i va ser redactat per una comissió presidida per l’irlandès Seán MacBride, guanyador del premi Nobel de la Pau. El seu objectiu era analitzar els problemes de la comunicació al món i les societats modernes, particularment en relació amb la comunicació de masses i a la premsa internacional, i llavors suggerir un nou ordre comunicacional per resoldre aquests problemes i promoure la pau i el desenvolupament humà.

L’informe es va presentar en la Conferència General de la UNESCO l’any 1980 i tracta, explícitament, de les relacions que s’estableixen entre els camps de la comunicació, les relacions de poder i la democràcia. El títol original d’aquest informe és “Un sol món, veus múltiples”, al que es va acabar per conèixer com a “Informe MacBride” a conseqüència que Sean MacBride va ser el president de la comissió internacional que es va encarregar d’aquest estudi. En el document es van establir els principis, les accions i els punts en els quals hauria de basar-se aquest Nou Ordre Mundial de la Informació i Comunicació (NOMIC) que es proposava en l’informe.

Informe Mc Bride

www.comunesco.com/wp-content/uploads/2012/11/InformeMcBrideUNESCO.pdf