Glosario sobre Migración y Asilo 2.0

Glossari 2.0 sobre migració i asil. Xarxa Europea de Migracions. Comissió Europea.

Gener 2012.

L’objectiu d’aquest glossari és millorar la comparabilitat entre Estats membres de la UE a través de l’ús i la comprensió comuna dels termes i definicions continguts. El glossari pretén servir com a document de referència d’utilitat per als Punts de Contacte Nacionals de l’EMN (EMN NCP) i els membres de les seves xarxes nacionals, els responsables polítics i altres experts dels Estats membres, així com per a les institucions de la UE, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre una base comú. D’aquesta manera, es proporciona una terminologia amb la definició comú i es fomenta un discurs més fonamentat en els assumptes relacionats amb migracions i asil, fins i tot als mitjans.

>> Descarregueu-vos el document