Estudi sobre la comunicació local a Catalunya

La comunicació audiovisual local té una llarga història a Catalunya i entronca amb una llarga tradició de les iniciatives locals de comunicació des del naixement de la impremta.

El principal objectiu del treball, editat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, és radiografiar el sector audiovisual local, un cop que el Llibre Blanc de l’audiovisual a Catalunya fes un diagnòstic sobre el conjunt del sistema i destaqués la importància del sector local en el conjunt del sistema audiovisual, molt específicament en el context de transformació tecnològica accelerada.

>> Estudi sobre la comunicació local a Catalunya – CAC