El continent africà en els mitjans de comunicació

En aquest dossier, el Dr Antoni Castel torna a posar en qüestió la necessitat de reconsiderar el tipus de cobertura informativa que es dóna del continent africà, sovint basada exclusivament en estereotips elaborats per visions etnocèntriques. La situació de silenci mediàtic en moltes ocasions s’agreuja més, encara, quan la informació que s’elabora és superficial i essencialment episòdica.

>> Consulta el Dossier

Deixa un comentari