El continent africà en els mitjans de comunicació

En aquest dossier, el Dr Antoni Castel torna a posar en qüestió la necessitat de reconsiderar el tipus de cobertura informativa que es dóna del continent africà, sovint basada exclusivament en estereotips elaborats per visions etnocèntriques. La situació de silenci mediàtic en moltes ocasions s’agreuja més, encara, quan la informació que s’elabora és superficial i … Llegir més

Guia pràctica per a l’agent antirumors, 2016

Nova edició, revisada i adaptada als nous temps, de la Guia Pràctica de l’Agent Antirumors. Com combatre els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural a Barcelona. Aquesta guia és una eina per a la reflexió i el desenvolupament d’habilitats i actituds que afavoreixin la sensibilització i lluitin contra la discriminació, amb l’objectiu de desmuntar … Llegir més

Guia sobre el tractament de la diversitat cultural als mitjans de comunicació

El Col·legi de Periodistes de Catalunya publica una Guia que proposa sis directrius per elaborar notícies relacionades amb la immigració. Aquestes directrius permeten compaginar la tasca periodísticament informativa amb el tractament equilibrat de la diversitat cultural. Les pautes, doncs, serveixen per evitar que determinats tractaments de la notícia fomentin o consolidin rumors i estereotips infundats. … Llegir més

Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

El Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 és l’instrument de planificació del Govern de Catalunya en l’àmbit de les polítiques de ciutadania i de les polítiques d’acollida i integració. Aquest pla s’articula al voltant dels conceptes de la interacció, la inclusió, la diversitat i la pertinença i s’organitza en 4 grans eixos, corresponents … Llegir més