Apoderament comunicatiu per a entitats que treballen la diversitat cultural

La imatge que tenim del món es configura, en bona part, a través dels mitjans de comunicació. Aquests, a més d’informar i entretenir, també “construeixen” la realitat que ens envolta i juguen un paper molt important en la creació de l’opinió pública ja que conformen valors, actituds i judicis respecte el nostre entorn social, cultural i polític.

En general els mitjans de comunicació practiquen un discurs homogeneïtzador cultural, ètnic i religiós on no hi cap la diversitat entre les persones migrades, ni es té en compte les seves trajectòries personals ni els seus projectes de vida. No es pot negar que als mitjans de comunicació es treballa responent a unes rutines i hàbits de la producció que es troben integrats en la pràctica professional. Per aquest motiu són molts els esforços que es fan des de les organitzacions professionals, com ara col·legis i sindicats, a més d’altres tipus d’organitzacions que defensen els drets de les persones nouvingudes per tal d’eradicar, d’aquestes rutines i hàbits, tot rastre de xenofòbia, racisme i discriminació.

El principal repte és crear dinàmiques discursives respectuoses amb la diversitat cultural que contempli, també, la perspectiva de gènere. Cal donar veu als protagonistes, en especial, les dones que sovint queden més invisibilitzades per la mirada poc oberta i plural que practiquen els mitjans de comunicació. Cal mostrar les dones com a protagonistes de la seva pròpia història i no en la seva condició de migrants. Mostrar el fet migratori en positiu, no des de discursos alarmistes i sensacionalistes.

La Xarxa Europea de Dones Periodistes és una entitat que treballa a favor de l’exercici d’una comunicació inclusiva i amb visió de gènere. Per això, apostem per donar visibilitat i reconèixer la tasca de les persones i les entitats que treballen la diversitat cultural. Oferim, de forma gratuïta, tallers i serveis d’assessorament puntual en matèria de comunicació a aquelles entitats que vulguin visibilitzar alguna de les seves activitats.