Notícies

Europa davant un feminisme interseccional

L’augment d’immigració, majoritàriament dones, a Europa ens mana a reflexionar sobre quines són les situacions i opressions que aquestes pateixen. Ser dona, negre i musulmana suposa viure amb una sèrie de condicionants encreuats que l’alteritzen, precaritzen i la fan objecte d’estereotips per ser “diferent” a la resta. Hi ha centenars de motius pels quals una dona no occidental és definida pel món occidental i, conseqüentment és doble i inclús, triple el grau de discriminació que reben. Per això, és essencial parlar d’un feminisme integrador on totes aquestes categories, que al cap i a la fi són diferents formes de ser dona, siguin definides per elles i escoltades per tothom.

Llegir més »

Publiqueu la vostra notícia

Aprofiteu aquest espai per inserir les vostres informacions sobre diversitat i fet migratori
Publiqueu